• Saturday, March 19, 2022

Chính sách bảo mật

Chính sách này bao gồm những gì?

1001GROUP Limited ("1001GROUP") tôn trọng và coi trọng quyền riêng tư của bạn. Đó là lý do tại sao 1001GROUP đã thiết lập Chính sách Bảo mật này (gọi tắt là "Chính sách Bảo mật" ở đây) - để 1001GROUP có thể tiết lộ những thông tin mà 1001GROUP thu thập về bạn và cách 1001GROUP sử dụng, lưu trữ và tiết lộ những thông tin đó. 1001GROUP muốn giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên chia sẻ thông tin của bạn với 1001GROUP hay không.

1001GROUP có quyền sửa đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt các điều khoản của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp 1001GROUP làm như vậy, 1001GROUP sẽ thông báo cho bạn theo các điều khoản thông báo trong Điều khoản Dịch vụ của 1001GROUP. Lưu ý ngày 'Cập nhật lần cuối' được liệt kê ở cuối Chính sách Bảo mật này. Nếu 1001GROUP thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này, 1001GROUP sẽ cập nhật ngày đó để thông báo cho bạn về ngày có những thay đổi đó. Bằng cách tiếp tục sử dụng www.1001gr.com ("Trang web") sau khi nhận được thông báo về Chính sách Bảo mật được cập nhật, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Các điều khoản viết hoa trong Chính sách Bảo mật này có ý nghĩa giống như các điều khoản đó trong Điều khoản Dịch vụ của 1001GROUP.

1001GROUP thu thập thông tin từ bạn như thế nào?

1001GROUP thu thập thông tin từ bạn khi bạn gửi trực tiếp đến 1001GROUP bằng cách điền vào các biểu mẫu trên Trang web của 1001GROUP (bao gồm bất kỳ ứng dụng nào bạn có thể tạo cho Dịch vụ hoặc Phần mềm), tương ứng với 1001GROUP qua e-mail, viết thư tới 1001GROUP qua đường bưu điện, đăng nhập vào 1001GROUP qua Facebook hoặc nói chuyện với 1001GROUP qua điện thoại. 1001GROUP cũng thu thập thông tin từ bạn khi bạn duyệt Trang web và sử dụng Phần mềm, như được trình bày chi tiết bên dưới. Một số phương pháp mà 1001GROUP sử dụng để thu thập dữ liệu được tự động hóa và sẽ tự động có hiệu lực khi bạn điều hướng Trang web và / hoặc sử dụng Phần mềm.

1001GROUP thu thập thông tin gì?

Thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được; một thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, bản sắc tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó ("Thông tin Cá nhân").

1001GROUP có thể thu thập các Thông tin Cá nhân sau của bạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, địa chỉ IP, thông tin về loại trình duyệt bạn sử dụng, hệ điều hành của bạn, độ phân giải màn hình của trình duyệt, ISP của bạn , những trang bạn xem trên Trang web và thời gian và khoảng thời gian bạn truy cập vào Trang web, số thẻ tín dụng (trong trường hợp là khách hàng trực tiếp) và, nếu có, tên công ty, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số thẻ tín dụng hoặc số ID thuế cũng như thông tin tương tự liên quan đến liên hệ kỹ thuật, liên hệ tiếp thị và liên hệ điều hành trong công ty hoặc tổ chức của bạn.

Giao tiếp người dùng.

Nếu bạn liên lạc với 1001GROUP, 1001GROUP có thể thu thập thông tin liên quan đến giao tiếp đó cho dù đó là hình thức e-mail, thư, bài đăng trên diễn đàn, lời chứng thực hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác giữa bạn và 1001GROUP hoặc do bạn gửi lên Trang web (gọi chung là "Giao tiếp Người dùng").

Thông tin máy chủ.

Nếu bạn sử dụng một trong các sản phẩm phần mềm của 1001GROUP như Giải pháp lưu trữ web, thanh toán và tự động hóa độc quyền của 1001GROUP, 1001GROUP có thể thu thập một số thông tin liên quan đến phần mềm đó và liên quan đến máy chủ mà phần mềm hoạt động. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn: (a) trạng thái được cấp phép hoặc không được cấp phép của phần mềm; (b) nguồn mà từ đó giấy phép cho phần mềm được lấy (tức là 1001GROUP hoặc một chi nhánh của 1001GROUP); hoặc (c) thông tin về máy chủ mà phần mềm được cài đặt bao gồm (i) địa chỉ IP công cộng, (ii) hệ điều hành và (iii) việc sử dụng bất kỳ công nghệ ảo hóa nào trên máy chủ đó ((a) thông qua (c) gọi chung là "Thông tin Máy chủ")). Ngoài ra, "Thông tin Máy chủ" cũng có thể bao gồm thông tin được 1001GROUP thu thập theo thời gian liên quan đến tính năng nào của phần mềm thường được sử dụng nhất để cải thiện và điều chỉnh phần mềm; và thông tin được 1001GROUP thu thập từ bạn trong trường hợp bạn yêu cầu dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu cần thiết để đăng nhập vào SSH, thư mục gốc của máy chủ mà bạn đã cài đặt phần mềm 1001GROUP và bất kỳ tài khoản nào bị ảnh hưởng bao gồm tài khoản email, tài khoản MySQL và các tài khoản khác.

Thông tin phi cá nhân.

1001GROUP cũng thu thập dữ liệu ở một biểu mẫu không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. 1001GROUP có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân cho bất kỳ mục đích nào.

1001GROUP thu thập thông tin gì nếu bạn dưới 13 tuổi?

1001GROUP không cố ý thu thập Thông tin cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu 1001GROUP biết rằng mình đã vô tình thu thập Thông tin cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi, thì 1001GROUP sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó sớm nhất có thể, ngoại trừ trường hợp 1001GROUP được yêu cầu bởi luật hiện hành để giữ nó.

Trong trường hợp 1001GROUP biết một đứa trẻ trên 13 tuổi nhưng được coi là trẻ vị thành niên theo luật hiện hành, 1001GROUP sẽ được sự đồng ý của cha mẹ / người giám hộ trước khi sử dụng Thông tin Cá nhân của đứa trẻ đó.

1001GROUP sử dụng và lưu trữ thông tin mà 1001GROUP thu thập được như thế nào?

Như một vấn đề chung, 1001GROUP có thể sử dụng Thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ cho 1001GROUP để cải thiện và cung cấp Trang web, Dịch vụ cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của 1001GROUP và cho mục đích cụ thể mà bạn đã cung cấp cho 1001GROUP Thông tin cá nhân của mình. Dưới đây là chi tiết cụ thể hơn về cách 1001GROUP sử dụng thông tin của bạn.

1001GROUP có thể sử dụng Thông tin Cá nhân để tạo và xác thực tài khoản của bạn, để xử lý các giao dịch bạn yêu cầu, chẳng hạn như mua bản quyền phần mềm để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào bạn đã ký với 1001GROUP, để cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật cũng như để trao đổi với bạn về tài khoản và các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP '.

Thông tin Cá nhân bạn cung cấp cho 1001GROUP cho phép 1001GROUP cung cấp cho bạn các bản tin và danh sách gửi thư mà bạn đã đăng ký với 1001GROUP. Nếu bạn không muốn nằm trong danh sách gửi thư của 1001GROUP ', bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt của mình trong trang' Chi tiết của tôi 'trong khu vực khách hàng.

1001GROUP cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân để cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP. Mặc dù các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP như vậy có thể tham chiếu, kết hợp hoặc bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba, nhưng 1001GROUP sẽ không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để chào bán, tiếp thị hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba một cách độc lập trừ khi 1001GROUP được sự đồng ý của bạn để làm như vậy.

Đôi khi, 1001GROUP có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, chẳng hạn như cập nhật sản phẩm quan trọng và thông tin liên lạc về việc mua hàng cũng như các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của 1001GROUP. Vì thông tin này quan trọng đối với sự tương tác của bạn với 1001GROUP, nên bạn không thể chọn không nhận những thông tin liên lạc này.

1001GROUP cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác được nêu trong Chính sách Bảo mật này và bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã đồng ý rõ ràng với 1001GROUP.

Khi bạn đồng ý với 1001GROUP làm như vậy, 1001GROUP có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn chọn 'từ chối' nhận các thông báo như vậy, 1001GROUP có thể lưu lại Thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ để đảm bảo rằng 1001GROUP không tiếp tục nhắm mục tiêu đến bạn bằng các thông tin liên lạc mà bạn đã yêu cầu 1001GROUP ngừng gửi cho bạn.

1001GROUP giới hạn việc sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích được xác định trong Chính sách Bảo mật này và cho các mục đích mà bạn đã đồng ý rõ ràng. Theo các chính sách và thủ tục đã thiết lập, 1001GROUP chỉ lưu giữ Thông tin Cá nhân chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu, trừ khi luật pháp yêu cầu trong một khoảng thời gian khác hoặc 1001GROUP có sự đồng ý của cá nhân.

Theo các chính sách và quy trình đã thiết lập, 1001GROUP sẽ định kỳ hủy hoặc xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào không còn cần thiết.

1001GROUP có thể sử dụng Thông tin Người dùng theo cách giống như 1001GROUP sử dụng Thông tin Cá nhân. Nếu bạn giao tiếp với 1001GROUP cho một mục đích cụ thể, 1001GROUP có thể sử dụng Giao tiếp người dùng của bạn cho mục đích đó. Ví dụ: nếu bạn liên hệ với 1001GROUP để được hỗ trợ kỹ thuật, 1001GROUP có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bạn.

1001GROUP có thể sử dụng Thông tin Máy chủ để cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và duy trì, đánh giá, cải tiến và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP. 1001GROUP cũng có thể sử dụng thông tin đó để điều tra việc sử dụng phần mềm 1001GROUP 'không có giấy phép (và do đó là trái phép).

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ ở đâu?

1001GROUP LÀ CÔNG TY TOÀN CẦU VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN SẼ KHÔNG CẦN THIẾT ĐƯỢC GIÚP ĐỠ TRONG KHU VỰC KINH TẾ CHÂU Á ("ASIA"). DỮ LIỆU THƯỜNG GẶP CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN VÀ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÁC SĨ LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ / HOẶC EULA PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI SẼ THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BƯỚC CẦN THIẾT HỢP LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC XỬ LÝ AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

1001GROUP tiết lộ Thông tin Cá nhân mà 1001GROUP thu thập như thế nào?

Ngoại trừ được tiết lộ trong Chính sách Bảo mật này, 1001GROUP không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết ngoài những gì được nêu trong Chính sách Bảo mật này. 1001GROUP sẽ không bao giờ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho một bên thứ ba không có liên kết với mục đích gửi e-mail hoặc tiếp thị khác trừ khi 1001GROUP được sự đồng ý của bạn trước.

1001GROUP không thể chịu trách nhiệm bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn nếu bạn chia sẻ thông tin đó trong các phần có sẵn công khai của Trang web như diễn đàn người dùng hoặc phần lời chứng thực. Bạn nên sử dụng phán đoán của riêng mình khi tiết lộ thông tin này trên Trang web.

Trong trường hợp 1001GROUP được mua bởi một công ty khác, hợp nhất với một công ty khác hoặc có một phần đáng kể tài sản của mình được mua bởi một công ty khác, 1001GROUP có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với công ty đó. Trong trường hợp như vậy, 1001GROUP sẽ thông báo cho bạn theo các quy định thông báo của Điều khoản sử dụng.

1001GROUP có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu, theo lệnh tòa hoặc theo một yêu cầu tư pháp hoặc chính phủ khác. 1001GROUP cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn nếu 1001GROUP xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ các quyền và biện pháp khắc phục của 1001GROUP hoặc cần thiết cho an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề quan trọng khác của công chúng. Việc tiết lộ như vậy có thể diễn ra trong bối cảnh điều tra hoặc để ngăn chặn hoặc thực hiện hành động chống lại hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản dịch vụ của 1001GROUP, EULA hiện hành hoặc các thỏa thuận 1001GROUP khác, hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành. Trong trường hợp này, 1001GROUP sẽ cố gắng thông báo cho bạn về những tiết lộ như vậy, trong phạm vi mà 1001GROUP được phép làm như vậy một cách hợp pháp.

1001GROUP có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba được liên kết hỗ trợ 1001GROUP trong việc duy trì, đánh giá, cải tiến và cung cấp Trang web, Dịch vụ và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác của 1001GROUP. 1001GROUP có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba được liên kết với mục đích cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP cho bạn (các sản phẩm và dịch vụ của 1001GROUP có thể tham chiếu, kết hợp hoặc bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba). Trong trường hợp như vậy, 1001GROUP sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn các bên thứ ba liên kết đó sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích khác.

1001GROUP có sử dụng Cookies/Web beacons không?

Cookies

Có, 1001GROUP sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của Trang web và để cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn. Khi bạn sử dụng Trang web, một số thông tin nhất định có thể được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn bằng cách sử dụng 'cookie' hoặc các công nghệ tương tự như các đối tượng được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của thiết bị. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin hạn chế về người dùng thiết bị. Chúng giúp 1001GROUP xác định cách người dùng của 1001GROUP sử dụng Trang web và để 1001GROUP có thể tiếp tục phát triển và cải thiện nó.

Cookie thực hiện điều này bằng cách lưu trữ thông tin về tùy chọn của bạn trên thiết bị của bạn, bao gồm kiểu thiết bị, nhà sản xuất, độ phân giải màn hình, khả năng của thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ, dữ liệu vị trí quốc gia và thành phố. 1001GROUP sử dụng các loại cookie sau:

  • Cần thiết: Những cookie này cho phép Trang web của 1001GROUP 'hoạt động chính xác và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm bạn đã yêu cầu.
  • Hiệu suất & chức năng: Các cookie này được sử dụng để nâng cao hiệu suất và chức năng của Trang web của 1001GROUP nhưng không cần thiết cho việc sử dụng chúng (ví dụ: 1001GROUP sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn trên Trang web). Tuy nhiên, nếu không có những cookie này, một số chức năng nhất định có thể không khả dụng.
  • Phân tích: Các cookie này thu thập thông tin được sử dụng dưới dạng tổng hợp để giúp 1001GROUP hiểu cách Trang web đang được sử dụng hoặc để giúp 1001GROUP tùy chỉnh Trang web cho bạn. Đặc biệt 1001GROUP sử dụng cookie phân tích của Google. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Google, vui lòng truy cập http://www.google.com/intl/vi/policies/. Nếu bạn hoàn toàn không muốn cho phép sử dụng cookie của Google Analytics, Google sẽ cung cấp trình cắm chọn không tham gia cho hầu hết các trình duyệt trang web phổ biến http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo Chính sách Bảo mật này.

Lựa chọn Cookies

Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể thực hiện lựa chọn này bằng cách không chấp nhận Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật này, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn làm như vậy, bạn sẽ không thể sử dụng Dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về cookie là gì và quyền kiểm soát cookie của bạn, vui lòng truy cập tài nguyên giáo dục của bên thứ ba www.allaboutcookies.org.

Báo hiệu web

1001GROUP không sử dụng báo hiệu web.

1001GROUP bảo vệ Thông tin Cá nhân và các thông tin khác về bạn như thế nào?

1001GROUP thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ mọi Thông tin Cá nhân mà 1001GROUP thu thập về bạn. Ngoài ra, 1001GROUP có thể cung cấp cho bạn các công cụ để đánh giá độ mạnh của mật khẩu bạn chọn cho Trang web. Không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và 1001GROUP không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn ngoài việc thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin đó. Trong trường hợp 1001GROUP phát hiện ra vi phạm bảo mật, tiết lộ trái phép hoặc tiết lộ vô tình liên quan đến thông tin của bạn, bạn đồng ý rằng 1001GROUP có thể thông báo cho bạn về sự kiện đó bằng cách sử dụng các quy định thông báo của Điều khoản sử dụng.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật cho tài khoản của mình (như được giải thích cụ thể hơn trong Điều khoản dịch vụ).

Thông tin và quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn

Based on what you have told 1001GROUP, 1001GROUP try to ensure that your contact information and preferences are accurate, complete, and up to date. You have the right to request access to and rectification or erasure of Personal Information or restriction of processing concerning your Personal Information or to object to processing as well as the right to data portability. 1001GROUP will comply with erasure requests as long as 1001GROUP is not required to retain the Personal Information by law and does not need to retain it for its legitimate business purposes. 1001GROUP may decline to process requests that are frivolous/vexatious, jeopardise the privacy of others, are extremely impractical, or for which access is not otherwise required by local law. Access, correction, or deletion requests can be made by emailing [email protected].

Quyền lợi của bạn

Là một Chủ thể Dữ liệu, bạn có một số quyền liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình. Chúng bao gồm các quyền của bạn:

  • Để yêu cầu 1001GROUP xác nhận những gì (nếu có) Thông tin cá nhân mà 1001GROUP lưu giữ liên quan đến bạn và cách dữ liệu đó được 1001GROUP xử lý và sử dụng (thường được gọi là 'Yêu cầu truy cập đối tượng');
  • Để 1001GROUP cải chính Thông tin Cá nhân mà 1001GROUP lưu giữ về bạn không chính xác;
  • Yêu cầu 1001GROUP xóa Thông tin cá nhân liên quan đến bạn nếu 1001GROUP không còn cần thiết để tiếp tục xử lý hoặc nếu 1001GROUP không có cơ sở hợp pháp để lưu trữ, xử lý hoặc lưu giữ thông tin đó (mặc dù 1001GROUP có quyền từ chối những yêu cầu này trong một số tình huống);
  • Để phản đối 1001GROUP xử lý Thông tin Cá nhân của bạn;
  • Được thông báo về sự tồn tại của bất kỳ quá trình ra quyết định tự động nào và lập hồ sơ Thông tin Cá nhân của bạn, và khi thích hợp, được cung cấp thông tin có ý nghĩa về logic liên quan, cũng như tầm quan trọng và hậu quả dự kiến ​​của việc xử lý đó ảnh hưởng đến bạn;
  • Để được 1001GROUP cung cấp cho bạn bản sao Thông tin Cá nhân của bạn để chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ tương tự thay thế.

Nếu bạn muốn thực hiện một hoặc nhiều quyền này, bạn nên liên hệ với 1001GROUP tại [email protected].

Trang web của bên thứ ba

Đôi khi, 1001GROUP 'Trang web có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của 1001GROUP. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và 1001GROUP không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào đến các trang web này.

Điều gì xảy ra nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại về Chính sách Bảo mật này?

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê trong phần Thông báo của Điều khoản Sử dụng 1001GROUP. Chính sách của 1001GROUP là điều tra và cố gắng giải quyết tất cả các khiếu nại chính thức bằng văn bản mà 1001GROUP nhận được liên quan đến Chính sách bảo mật này. 1001GROUP sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân không thể giải quyết giữa 1001GROUP và một cá nhân.

Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có hiệu lực. Các quyền của bạn theo quy định mới đó được giải thích tại https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/. Chi tiết về cách bạn có thể thực hiện các quyền đó được nêu trong 'Quyền của Bạn'. 1001GROUP phần lớn đã tính GDPR vào Chính sách quyền riêng tư này nhưng nếu bạn cho rằng 1001GROUP đã không làm như vậy theo bất kỳ cách nào, vui lòng thông báo cho 1001GROUP theo địa chỉ [email protected].