Switching over to another cPanel theme with a different style is easy.


1. Log in to your cPanel account.


2. In the General Information panel. You should see a Theme option with a drop-down menu.
 

3. Choose your favorite theme from the drop-down menu, and it will apply automatically.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)