For security purposes, you should disable directory browsing on your website so no one can see the files/directories of your website.


You can disable Directory Browsing by adding the below line to your dot htaccess file.

Options -IndexesCâu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)