Softaculous is a one-click script installer that automates the installation of web applications to a website. You can access it via SiteWorx.


1
. Log in to your SiteWorx account.

2. In the Additional Features section, click on Sofataculous.


3. SiteWorx will open the Softaculous interface.


If you want to go back to SiteWorx, click on the Go to Control Panel icon.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)