You can forward an email to other email accounts using Mozilla Thunderbird.


1. Open Mozilla Thunderbird.2. Go to Inbox. Select the message you want to forward, and it will show the Forward option. Click it.3. Type your message in the message box. Do not modify the email title and the rest of the text. Then click on send.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)