If you want to remove the WordPress category, then follow this instruction:


1. Log in to the WordPress dashboard.


2. From the Dashboard menu, go to Posts and click on Categories.3. Hover your mouse over a category you want to remove and click on Delete. The confirmation option will appear. Confirm with OK.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)