You can easily change the password if you have access to your WordPress account.


1. Log in to the WordPress dashboard.

2. From the Dashboard menu, go to Users and click on Profile.3. Scroll down to Account Management and click on Set New Password.4. Copy the password to a safe place and click on Update Profile to change your password.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)