1. Log in to your DirectAdmin Account.


2. In the Account Manager section, click on Domain Pointers or type Pointers in the navigation filter box, and the option will appear. Click on it.


3. Under Domain Pointers, select the domain pointer you want to remove.


4. Click on Delete.


Your domain pointer should have been deleted successfully.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)