1. Log in to your DirectAdmin Account.


2. In the E-mail Manager section, click on SpamAssassin Setup or type SpamAssassin Setup in the navigation filter box, and the option will appear. Click on it.


3. Click on Disable SpamAssassin. You will find it on the top right.


SpamAssassin will be disabled successfully.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)