You can change View Mode in Plesk in the following way.

 

1. Log in to your Plesk account.

 

2. Click Websites & Domains from the Sidebar Menu.

 

3. If the view mode is Dynamic List, click on Change View on the right side and switch to your preferred mode.

 

However, if the view mode is Active or Classic List, click on the wrench icon to change it.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)