1. Log in to your cPanel account.

2. In the Databases section, click on MySQL Databases.
 

3. In the New Database field, enter a name for the new database you wish to create.


4. Click on Create Database.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)