1. Log in to your cPanel account.


2. In the Databases section, click on MySQL Databases.
 

3. Under Current Databases, you can see a list of all your databases. Locate the Database and then click on Rename.


4. Change the database name and click on Proceed.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)