You can prevent unauthorized access to your htaccess file by adding this rule to the file:

# .htaccess protection

order allow, deny
deny from all
satisfy all

 

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)