1. Log in to your Plesk account.

2. Click on Websites & Domains from the Sidebar Menu.

 

3. Click on Add Subdomain.

 

4. Enter a subdomain name and select a domain from the Domain field.

5. Click OK.

 

Once your Subdomain is added, you can manage it from Websites & Domains.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)