A subdomain is an additional part of your primary domain. Please, follow this tutorial to remove a subdomain in Plesk.

 

1. Log in to your Plesk account.

 

2. Click on Websites & Domains from the Sidebar Menu.

 

3. Under the list of Domain names, click on the More icon  in front of the subdomain and select Remove subdomain.

 

4. Confirm with Yes to remove the subdomain.

 

 

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)