1. Log in to your cPanel account.


2. In the Domains section, click on Addon Domains.


3. Locate the addon domain under Modify Addon Domain and click on Remove.


4. Click on Remove once more.You should see a message that your addon domain has been removed.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)