You can redirect your add-on domain to another domain.


1. Log in to your cPanel account.


2. In the Domains section, click on Addon Domains.
 

3. Under Modify Addon Domain, locate the add-on domain and click on Manage Redirection.


4. Enter the link to which you wish to redirect the add-on domain in the available text box.


5. Click on Save.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)