1. Log in to your cPanel account.

2. In the Domains section, click on Subdomains.
 

3. Under the Modify a Subdomain list, you can see a list of subdomains.

4. Click on Manage Redirection, which corresponds to the subdomain you wish to manage.5. Under the Redirection field, enter your website address.


6. Click on Save.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)