1. Log in to your cPanel account.


2. In the Domains section, click on Redirects.
 

3. Scroll down to the end of the page. Under Current Redirects, locate the domain and click on remove.4. For confirmation, click on Remove Redirect once more.

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)