If your website is using a long URL such as example.com/files/folder/sitemap.html, you can change it to "example.com/sitemap" using htaccess.

Modify this line according to your needs, and then add this code to your htaccess file.

RewriteEngine on
RewriteRule ^sitemap/$   /files/folder/sitemap.html [L]

 

Câu trả lời có hữu ích với bạn? 0 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích (0 lượt bình chọn)